Sharengo

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV
INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE
aktualizované na nariadenie Rady 2016/679
(Európske nariadenie o ochrane osobných údajov)”
1) Údaj
Spoločnosť 4 SALE, s.r.o. (“Vlastník”) ako správca údajov sa zaväzuje chrániť a rešpektovať
súkromie používateľov. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje spracovanie osobných
údajov vykonávané Vlastníkom prostredníctvom webovej stránky www.sharengo.sk a s tým
súvisiace záväzky prijaté v tejto súvislosti Vlastníkom, môže spracovávať osobné údaje používateľa
pri návšteve webovej stránky a pri používaní služieb a funkcionalít, ktoré sa nachádzajú na
webových stránkach. V sekciách stránky, kde sa zhromažďujú osobné údaje používateľa, sa
zvyčajne uverejňujú špecifické informácie podľa čl. 13/15 nariadenia EÚ 2016/679.
Ak to vyžaduje nariadenie EÚ 2016/679, bude potrebný súhlas používateľa predtým, ako sa začnú
spracúvať jeho osobné údaje. Ak užívateľ poskytne osobné údaje tretích strán, musí zabezpečiť, aby
bolo oznámenie údajov Vlastníkovi a následné spracovanie na účely špecifikované v informáciách
o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 a s príslušnými právnymi
predpismi.
2) Identifikačné podrobnosti vlastníka, správcu ochrany osobných údajov
Spoločnosť:
4 SALE,s.r.o., IČO: 45323224, Sídlo: Mäsiarska 40 Košice 040 01
Kontaktné údaje:
Tel: +421 911 050 099
E-mail: zakaznickyservis@sharengo.sk
3) Typológia spracovávaných údajov
Návšteva a konzultácia stránok vo všeobecnosti nezahŕňa zhromažďovanie a spracovanie osobných
údajov užívateľa s výnimkou navigačných údajov a súborov cookie, ako je uvedené nižšie. Okrem
takzvaných “navigačných údajov” (pozri nižšie) môžu byť predmetom spracovania osobné údaje
dobrovoľne poskytnuté používateľom , v interakcii s funkčnosťou stránky alebo ak pužívateľ
požiada o využitie služieb ponúkaných na tejto stránke. V súlade s platnými zákonmi, by mohol
Vlastník tiež zhromažďovať osobné údaje používateľa od tretích strán pri výkone svojej činnosti.
4) Súbory cookie a údaje prehliadania
Stránky používajú “cookies” a podobné technológie na zaznamenávanie užívateľských preferencií a
konfiguráciu svojich internetových stránok v súlade s nimi. To umožňuje jednoduchšie prehliadanie
a väčšiu jednoduchosť používania samotnej stránky.
Používaním webovej stránky užívateľ súhlasí s používaním súborov cookie v súlade s týmito
zásadami ochrany osobných údajov.
Súbory cookie sú malé súbory uložené na hard disku počítača používateľa. Existujú dve makrokategórie
súborov cookie: technické cookies a profilovacie súbory cookie.
Technické súbory cookie sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky a pre umožnenie
užívateľského prehľadávania; bez nich používateľ nemusí byť schopný správne zobraziť stránky
alebo použiť niektoré služby.
Profilovacie súbory cookie majú za úlohu vytvárať profily používateľov, aby mohli odosielať
reklamné správy v súlade s preferenciami vyjadrenými používateľom počas prehľadávania.
Cookies možno tiež klasifikovať ako:
– súbory cookie “relácie”, ktoré sa ihneď odstránia po zatvorení prehliadača.
– súbory cookie “trvalé” , ktoré zostanú v prehliadači po určitú dobu. Používajú sa napríklad na
rozpoznanie zariadenia, ktoré sa pripája na stránku uľahčujúc autentifikačne operácie pre
používateľa;
– súbory cookie “vlastné” , generované a spravované priamo správcom webovej stránky, na ktorej
sa používateľ nachádza;
– súbory cookie “tretej strany” vytvorené a spravované inými stranami ako prevádzkovateľom
webovej stránky, na ktorej sa používateľ nachádza;
5) Cookies používané na stránkach
Webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie:
1) vlastné, relácie a trvalé súbory cookie potrebné na umožnenie prehľadávania webových stránok,
na účely vnútornej bezpečnosti a správy systému;
2) cookies tretej strany, relácie a trvalé cookies, ktoré sú potrebné na to, aby používateľ mohol
používať multimediálne prvky prítomné na stránke, ako sú napríklad obrázky a videá;
3) cookies tretej strany, trvalé cookies, ktoré používa stránka, na odosielanie štatistických
informácií do systému Google Analytics, prostredníctvom ktorých môže Vlastník vykonávať
štatistickú analýzu prístupov / návštevnosti stránky. Použité súbory cookie slúžia výlučne na
štatistické účely a zhromažďujú informácie v súhrnnej podobe. Prostredníctvom dvojice súborov
cookie, z ktorých jedna je trvalá a druhá z relácie (s vypršaním platnosti po zatvorení prehliadača),
služba Google Analytics tiež ukladá register s časmi začiatku a ukončenia návštevy webových
stránok. Spoločnosti Google môžete zabrániť zisťovaniu údajov prostredníctvom súborov cookie a
následnému spracovaniu údajov stiahnutím a inštaláciou plug-inu prehliadača z nasledujúcej
adresy:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
4) cookies tretej strany, trvalé cookies, ktoré používa web, aby obsahovali na svojich stránkach
ikonky niektorých sociálnych sietí (Facebook, Twitter a Google+). Výberom jednej z týchto ikon
môže používateľ publikovať na svojej osobnej stránke príslušnej sociálnej siete obsah webovej
stránky, ktorú navštevuje.
Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky (napr. Webové stránky tretích strán). Vlastník nemá
prístup k týmto cookies, webovým majákom a iným technológiám na sledovanie používateľov,
ktoré by mohli používať stránky tretích strán, ku ktorým môže používateľ pristupovať zo stránky.
Vlastník nevykonáva žiadnu kontrolu nad obsahom a materiálmi uverejnenými alebo získanými
prostredníctvom webových stránok tretích strán ani nad príslušnými metódami spracovania
osobných údajov používateľa a výslovne sa zrieka akejkoľvek súvisiacej zodpovednosti za takéto
udalosti. Používateľ je povinný overiť zásady ochrany osobných údajov stránok tretích strán ku
ktorým má prístup prostredníctvom tejto stránky a informovať sa o podmienkach, ktoré sa vzťahujú
na spracovanie ich osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na
stránku, ako je definovaná vyššie.
6) Ako zakázať cookies v prehliadačoch
Metódy vypínania súborov cookie prostredníctvom prehliadačov sú popísané nižšie:
Na všetkých prehliadačoch môžete nastaviť úroveň používania súborov cookie prostredníctvom
položky v Menu (v časti Nastavenia → Ochrana osobných údajov v prehliadači Chrome, Možnosti
siete Internet → Ochrana osobných údajov v programe Internet Explorer, Voľby → Ochrana
osobných údajov v Mozille).
Vaše užívateľské preferencie vo vzťahu ku súborom cookie sa prenastavia, ak použijete iné
zariadenia alebo prehliadače na prístup k danej stránke.
Ako vyjadriť preferencie týkajúce sa používania súborov cookie:
Súbory cookie pre prehľadávanie alebo relácie: nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky alebo
umožňujúce používateľovi využívať obsah a služby, ktoré požaduje. Tieto cookies môžu byť
zakázané iba pomocou prehliadača, ako je uvedené vyššie.
Súbory cookie služby Analytics: nám umožňujú pochopiť, ako používatelia používajú stránku.
Pomocou týchto súborov cookie nie sú zhromažďované informácie o totožnosti používateľa alebo o
osobných údajoch. Informácie sa spracovávajú zhromažďovaním v anonymnej forme.
Súbory cookie tretej strany: týkajúce sa súborov cookie tretej strany, sú to súbory cookie iných
stránok alebo webových serverov ako stránka Sharengo.sk, ktoré sa používajú na účely týchto
tretích strán. Vlastník nie je schopný vykonávať špecifickú kontrolu nad týmito predmetmi a
súvisiacimi súbormi cookie. Ak chcete získať informácie o týchto súboroch cookie a ich
charakteristikách a spôsoboch prevádzky a poskytnúť konkrétny súhlas, musíte použiť odkazy
uvedené v tabuľke cookies alebo sa priamo obrátiť na tieto tretie strany. Používanie súborov cookie
tretej strany môže používateľ obvykle zablokovať prostredníctvom príslušnej voľby vo svojom
prehliadači: pozri vyššie uvedené pokyny.
4a.Zaobchádzanie s kontaktmi a odosielanie správ
OneSignal (Lilomi, Inc.)
OneSignal je služba zasielania správ od spoločnosti Lilomi, Inc. OneSignal umožňuje vlastníkovi
posielať správy a upozornenia používateľom na platformách, ako sú Android, iOS a na internete.
Správy je možné odosielať na jednotlivé zariadenia, skupiny zariadení alebo na základe tém alebo
konkrétnych segmentov používateľov. V závislosti od práv pridelených spoločnosti Sharengo môžu
zhromažďované údaje obsahovať a môžu sa týkať informácií o presnej polohe (napríklad
prostredníctvom údajov GPS), v sieti Wi-Fi a aplikáciách, ktoré používateľ nainštaloval a aktivoval.
Ak chcete umožniť fungovanie služby OneSignal, Sharengo používa identifikátory mobilných
zariadení (vrátane Android, Advertising ID alebo Adveising Identifier pre iOS ), čo sú technológie
podobné súborom cookie. Zhromaždené údaje budú použité poskytovateľom služieb na propagačné
účely (na základe záujmov používateľov), štatistiky a analýzu trhu. Podrobnejšie informácie o
používaní dát prostredníctvom služby OneSignal nájdete v súvisiacich pravidlách ochrany
osobných údajov.
Odhlásenie od upozornení push
Vo väčšine prípadov budú môcť používatelia deaktivovať upozornenia prostredníctvom nastavení
svojho zariadenia (napríklad v sekcii Push Notifications) a vykonať súvisiace zmeny vo vzťahu k
všetkým alebo niektorým prítomným aplikáciám.
Odhlásenie z propagačnej aktivity založenej na záujmoch
Používatelia sa môžu odhlásiť z propagačných funkcií OneSignal prostredníctvom nastavení
zariadenia (napríklad tie, ktoré sa týkajú správy reklamy). Rôzne konfigurácie niektorých zariadení
alebo inštalácia akýchkoľvek aktualizácií by mohli ovplyvniť fungovanie uvedených nastavení.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies, údaje o používaní, e-maily, jedinečné identifikátory zariadení
na reklamu (Google Advertiser ID, alebo IDFA identifikátor), jazyk, geografické umiestnenie a
rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: USA
7) Uchovávanie osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú a spracovávajú prostredníctvom systémov IT, ktoré vlastní Vlastník a
spravuje ich Vlastník alebo poskytovatelia technických služieb tretích strán; ďalšie podrobnosti
nájdete v časti “Rozsah prístupu k osobným údajom”. Údaje spracováva výlučne osobitne poverený
personál, vrátane pracovníkov poverených vykonávaním mimoriadnej údržby.
8) Účely a metódy spracovania údajov
Vlastník môže spracovávať osobné údaje používateľa na nasledujúce účely: používanie
používateľov služieb a funkcií na stránkach, správa žiadostí a správ od ich používateľov, správa
nominácií prijatých prostredníctvom tejto stránky, atď.
Okrem toho, s dodatočným, špecifickým a voliteľným súhlasom používateľa môže Vlastník
spracovávať osobné údaje na marketingové účely, tj posielať propagačné materiály a / alebo
obchodné oznámenia týkajúce sa služieb spoločnosti na uvedenú adresu, a to prostredníctvom
tradičných komunikačných metód a / alebo prostriedkov (ako je napríklad poštová zásielka,
telefónne hovory s operátorom atď.) a automatizované (ako je internetová komunikácia, fax, e-mail,
textové správy, aplikácie pre mobilné zariadenia, ako sú smartphony a tablety – APP, účty
sociálnych sietí – napr. Prostredníctvom Facebooku alebo Twitteru atď.).
Osobné údaje sa spracovávajú v papierovej i elektronickej forme a umiestňujú sa do firemného
informačného systému v úplnom súlade s nariadením EÚ 2016/679 vrátane bezpečnostných a
dôverných profilov a na základe zásad správnosti a zákonnosti spracovania.
9) Bezpečnosť a kvalita osobných údajov
Vlastník sa zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov a v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti
poskytovanej platnými predpismi, aby sa predišlo strate dát, nelegitímnemu alebo nezákonnému
využívaniu údajov a neoprávnenému prístupu k nim, so zvláštnym zreteľom na technickú
disciplinárnu komisiu týkajúcu sa minimálnych bezpečnostných opatrení. Okrem toho sú
informačné systémy a počítačové programy používané Vlastníkom konfigurované takým
spôsobom, aby sa minimalizovalo používanie osobných a identifikačných údajov; tieto údaje sú
spracovávané iba na dosiahnutie konkrétnych sledovaných cieľov, Vlastník používa viaceré
pokročilé bezpečnostné technológie a postupy na podporu ochrany osobných údajov používateľov;
osobné údaje sú napríklad uložené na zabezpečených serveroch umiestnených na miestach s
bezpečným a kontrolovaným prístupom. Používateľ môže pomôcť Vlastníkovi aktualizovať a
udržiavať svoje osobné údaje oznámením akýchkoľvek zmien týkajúcich sa jeho adresy,
kontaktných informácií atď.
10) Rozsah komunikácie a prístup k údajom
Osobné údaje používateľa môžu byť oznámené:
všetkým subjektom, ktorým je prístup k takýmto údajom uznaný na základe regulačných
ustanovení;
našim spolupracovníkom, zamestnancom ako súčasť ich povinností;
všetkým tým fyzickým a / alebo právnickým osobám, verejným a / alebo súkromným, ak je
komunikácia nevyhnutná alebo funkčná pre výkon našej činnosti a na metódy na vyššie uvedené
účely;
11) Povaha poskytovania osobných údajov
Poskytnutie niektorých osobných údajov používateľom je povinné, aby spoločnosť mohla
spravovať komunikáciu, požiadavky používateľa alebo kontaktovať samotného užívateľa, aby
mohol odpovedať na jeho žiadosti. Tento typ údajov je označený symbolom hviezdičky [*] a v
tomto prípade je poskytnutie povinné, aby spoločnosť mohla riešiť žiadosť, ktorá sa inak nedá
spracovať. Naopak, zhromažďovanie ďalších údajov, ktoré nie sú označené hviezdičkou, je
nepovinné: neposkytnutie takýchto údajov nebude mať pre užívateľa žiadne následky.
Poskytovanie osobných údajov používateľom na marketingové účely, ako je uvedené v časti “Účely
a metódy spracovania”, je nepovinné a odmietnutie poskytnutia týchto informácií nebude mať
žiadny dôsledok. Súhlas, ktorý sa udelil na marketingové účely, má byť určený na zasielanie správ
uskutočňovaných automatizovanými a tradičnými metódami a / alebo kontaktnými prostriedkami,
ako je uvedené vyššie.
12) Práva zúčastnenej strany
12.1 Článok 15 (právo na prístup), 16 (právo na opravu) nariadenia EÚ 2016/679
Zainteresovaná strana má právo získať od spracovávateľa údajov potvrdenie o tom, že spracúva
osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, alebo nie, a v tomto prípade získa prístup k osobným údajom a
týmto informáciám:
a) účely spracovania;
b) príslušné kategórie osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú oznámené osobné údaje, najmä
ak sú príjemcami tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
d) plánované obdobie uchovávania poskytnutých osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
kritériá použité na určenie tohto obdobia;
e) existencia práva dotknutej osoby požiadať správcu údajov o opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo o obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo odporovať voči
ich spracovávaniu;
f) právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu;
h) existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania a prinajmenšom v
takýchto prípadoch významné informácie o používanej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky
takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.
12.2 Právo podľa čl. 17 nariadenia Európskej únie 2016/679 – právo na zrušenie (“právo na
zabudnutie”)
Dotknutá osoba má právo získať od správcu údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
bez zbytočného odkladu a správca údajov je povinný bez zbytočného odkladu zrušiť osobné údaje,
ak existuje jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
b) zainteresovaná strana zruší súhlas, na ktorom je založené zaobchádzanie v súlade s článkom 6
ods. 1 písm. a) alebo článkom 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ na spracovanie ;
c) dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 a neexistuje legitímny
naliehavý dôvod na začatie spracovania alebo je proti jej spracovaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje boli spracované neoprávnene;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby spĺňali právnu povinnosť podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému podlieha správca údajov;
f) boli zhromaždené osobné údaje v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou
v článku 8 ods. 1 nariadenia EÚ 2016/679
12.3 Právo uvedené v čl. 18 Právo na obmedzenie spracovávania
Zainteresovaná strana má právo získať od správcu údajov obmedzenie spracovania, ak nastane
jedna z nasledujúcich hypotéz:
a) zainteresovaná strana spochybňuje správnosť osobných údajov počas obdobia, ktoré je pre
správcu údajov nevyhnutné na overenie správnosti takýchto osobných údajov;
b) spracovanie je nezákonné a zainteresovaná strana je proti zrušeniu osobných údajov a namiesto
toho žiada, aby ich používanie bolo obmedzené;
c) hoci prevádzkovateľ údajov ich už nepotrebuje na účely spracovania, osobné údaje sú potrebné
na to, aby dotknutá osoba mohla zistiť, uplatniť alebo brániť právo na súde;
d) zainteresovaná strana namietala proti zaobchádzaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia EÚ
2016/679 až do overenia možného rozšírenia oprávnených dôvodov správcu údajov vzhľadom na
záujmy zainteresovanej strany.
12.4 Právo podľa článku 20 Právo na prenos údajov
Zainteresovaná strana má právo dostávať v štruktúrovanom formáte bežného použitia a čitateľnosti
automatickým spôsobom osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnuté správcovi údajov a má právo
odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi údajov bez obmedzení zo strany správcu údajov
Zrušenie súhlasu so spracovávaním
Zainteresovaná strana má právo odstúpiť od súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov
zaslaním doporučeného listu na adresu: 4 SALE, s.r.o., Mäsiarska 40, Košice 04001 s nasledujúcim
textom: << odobratie súhlasu so spracovaním všetkých mojích osobných údajov >>. Po ukončení
tejto operácie sa vaše osobné údaje z archívu odstránia čo najskôr.
Ak by ste chceli získať viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov alebo uplatniť práva
uvedené vyššie v odseku 7, môžete zaslať doporučený list na túto rovnakú adresu predchádzajúc
žiadosť e-mailom na adresu: zakaznickyservis@sharengo.sk
Než vám budeme môcť poskytnúť informácie alebo zmeniť akékoľvek informácie, možno budete
musieť overiť vašu totožnosť a odpovedať na niektoré otázky. Odpoveď bude poskytnutá čo
najskôr.